Siberian kitten black smoke Glafira IzTverskogo Knyazhestva

Date of birth 21/11/2023
Dad Wolf Lebensbaum
Mom Yesenia Iz Tverskogo Knyazhestva

Kittens