Neva masquerade kitten Xylina Iz Tverskogo Knyazhestva

Available for sale blue tabby point Siberian Neva masquerade kitten with green eyes

Date of birth 03/03/2023
Dad Dubrovskiy LyuMur
Mom Orifia Iz TverskogoKnyazhestva

Kittens