Hrizantema Iz Tverskogo Knyazhestva

Neva masquerade cat for show and breeding

Date of birth 08/03/2022
Dad Oltimar Arctic Blizzard
Mom Orifia Iz Tverskogo Knyazhestva

Kittens