ZENA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 11/04/2019
Color n 21 33 03 (seal tabby point with white)
Parents Bal`zam dlya dushi Danvel and Lina Iz Tverskogo Knyazhestva