Alessia Iz Tverskogo Knyazhestva

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 25/03/2021
Color n 24 09 black spotted with white
Parents Bal`zam dlya dyshi Danvel and Helma Iz Tverskogo Knyazhestva