Izyashchestvo Iz Tverskogo Knyazhestva

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 13/03/2020
Color a 21 33 blue tabby point
Parents Jamiro and Ulybka Iz Tverskogo Knyazhestva