Jamiro IZ Tverskogo Knyazhestva

Amazing Neva masquerade King of the cattery “IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA” with incredibly blue shade of eyes and fantasticly sweet temperament.

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 17/07/2017
Color a 21 33 (blue tabby point)
Parents RAZUMNIK and CONFETKA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Title Ch.(WCF)