Hrabretc Iz Tverskogo Knyazhestva

Silver Siberian Neva masquerade kitten - tender young gentlemen with incredibly blue eyes

Date of birth 08/03/2022
Dad Oltimar Arctic Blizzard
Mom Orifia Iz Tverskogo Knyazhestva

Kittens