Litter “L” Iz Tverskogo Knyazhestva

Available Siberian kittens


Dad Chapaev Iz Tverskogo Knyazhestva
Mom Guendolen Iz Tverskogo Knyazhestva

Kittens

Luchezar Iz Tverskogo Knyazhestva

Color a 21 33 09
Gender Boy
Status Available


L... Iz Tverskogo Knyahestva

Color a 21 33
Gender Girl
Status Available


L... Iz Tverskogo Knyazhestva

Color a 22
Gender Girl
Status Available


L... Iz Tverskogo Knyazhestva

Color a 24
Gender Girl
Status Available