Lavr Iz Tverskogo Knyazhestva

Date of birth 03/03/2024
Dad Wolf Lebensbaum
Mom Ulyana Iz Tverskogo Knyazhestva

Kittens