EVLAMPIYA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 01/08/2019
Color a 24 (blue spotted)
Parents Jamiro and Sonechka Iz TVERSKOGO KNYAZHESTVA