Chapaev Iz Tverskogo Knyazhestva

Cattery IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA
Date of birth 21/04/2021
Color a 24 blue spotted
Parents Jamiro Iz Tverskogo Knyazhestva and IvMarin Gella